Premie

VAN WELKE PREMIES KAN U GEBRUIK MAKEN:


 1. Premie van de netbeheerder voor hoogrendementsglas in een woning of appartement(premie van 10euro tot 56 euro/m2
 2. De verbeteringspremie voor werken aan uw woning

  tot 1.500 EUR bij oudere woningen

 3. Totaalrenovatiebonus: Van 1.250 euro tot 4.750 euro
 4. Slechts 6% BTW: geniet van het verlaagd BTW-tarief van 6% ipv 21%


OPGELET: Voor beschermde afnemers zijn personen die recht hebben op de sociale maximumprijzen voor elektriciteit en aardgas. Voor beschermde afnemers bedraagt de premie bijna het DUBBELE, lees hieronder verder !!1. Premie van de netbeheerder voor hoogrendementsglas in een woning of appartement


Als u in een bestaande woning of appartement hoogrendementsbeglazing laat plaatsen, dan kunt u daarvoor een premie krijgen van uw netbeheerder. U moet de werken laten uitvoeren door een aannemer. U kunt de terugverdientijd van deze investering berekenen met de energiewinstcalculator(externe website).VOORWAARDEN

 • Deze premie is alleen geldig voor woningen, wooneenheden of woongebouwen in het Vlaamse gewest
  • die vóór 1-1-2006 werden aangesloten op het elektriciteitsnet
  • of waarvoor de bouwaanvraag werd ingediend vóór 1-1-2006, maar die pas na 1-1-2006 werden aangesloten.
 • De premie geldt niet voor de volledige herbouw van woningen, want dit wordt beschouwd als nieuwbouw. Beglazing in nieuw aangebouwde deelconstructies, komt wel in aanmerking voor de premie. 
 • De datum op uw eindfactuur (en dus niet de betalingsdatum) bepaalt voor welk jaar u een premie kunt aanvragen. Hebt u meerdere facturen? Dan geldt de datum van de eindfactuur. Groepeer alle facturen in één aanvraag.
  Met een eindfactuur in 2018, vraagt u dus de premie 2018 aan.
  Met een eindfactuur in 2019, vraagt u dus de premie 2019 aan.
 • Het aanvraagformulier moet bij de netbeheerder toekomen uiterlijk 12 maanden na de factuurdatum. Enkel facturen (ook voorschotfacturen) die maximaal 1 jaar oud zijn, komen in aanmerking.
 • Beglazing van veranda’s komt niet in aanmerking.
 • De werken moeten uitgevoerd en gefactureerd worden door een aannemer.
 • Het nieuwe hoogrendementsglas moet een U-waarde (de U-waarde geeft de warmtedoorgang van het glas weer) hebben van
  • in 2017 en 2018: maximaal 1,1 W/m²K (Watt per vierkante meter Kelvin).
  • in 2019: maximaal 1,0 W/m²K (onder voorbehoud van definitieve goedkeuring door de Vlaamse Regering)
 • Op de afstandshouder tussen de glasbladen moet er een markering zijn, waarmee de energieprestatie van de beglazing kan worden vastgesteld. 
 • Transparante kunststofplaten (polycarbonaat) en lichtkoepels komen ook in aanmerking als er voldaan wordt aan de overige eisen.
 • Ook een huurder kan deze premie aanvragen (als de factuur dan op naam van de huurder staat).
 • Lees het aanvraagformulier van de netbeheerder voor een overzicht van alle voorwaarden en van de technische eisen waaraan het materiaal moet voldoen.PROCEDURE


Documenten

Voeg onderstaande documenten zeker bij uw aanvraag toe:

 • een kopie van alle facturen (geen offerte, leveringsbon, kasticket of pro-forma-factuur) voor de levering en plaatsing van de beglazing, met daarop vermelding van: merk, type en U-waarde van het glas en het aantal m². Alleen facturen (ook voorschotfacturen) die maximaal 12 maanden oud zijn, komen in aanmerking.
 • een attest dat de aannemer heeft ingevuld en ondertekend.
 • foto’s van de beglazing waarbij ook het gebouw zichtbaar is (één foto per gevel waar glas en ramen werden vervangen).
 • Als u ‘beschermde afnemer’ bent: kopie van het attest van beschermde klant of kopie van de recentste elektriciteitsfactuur waarop het sociaal tarief vermeld staat.

De premie online aanvragen

Zorg ervoor dat u scans hebt van alle documenten die u moet bijvoegen en vraag de premie online aan(externe website) op de website van uw elektriciteitsnetbeheerder Fluvius. Kies de premie van het jaar dat overeenkomt met het jaar van de factuurdatum.

De premie aanvragen met aanvraagformulier

Download het aanvraagformulier van uw elektriciteitsnetbeheerder Fluvius. Kies het formulier van het jaar dat overeenkomt met het jaar van de factuurdatum.

Stuur het ingevulde formulier met alle gevraagde documenten naar uw netbeheerder.

Afhandeling van uw dossier

Als de netbeheerder uw aanvraag goedkeurt, krijgt u een bericht met vermelding van het bedrag en op welke rekening de premie wordt gestort.
Als de netbeheerder uw aanvraag niet goedkeurt, krijgt u een bericht met daarin de reden van de afkeuring of welke gegevens ontbreken.
De tijd tussen de aanvraag en de goedkeuring of afkeuring hangt af van de netbeheerder en of u de aanvraag online of per post hebt gedaan. Een online aanvraag wordt sneller verwerkt dan een aanvraag via formulier. De premies kunnen tot 6 maanden na de aanvraag worden uitbetaald.


BEDRAG

De premie bedraagt 10 euro per m² glasoppervlak.

Beschermde afnemers zijn personen die recht hebben op de sociale maximumprijzen voor elektriciteit en aardgas. Voor beschermde afnemers bedraagt de premie 56 euro m², waarbij de premie maximaal 40% van de factuur is.  Energie sparen vanaf 2019? Vraag je premie aan (1 exemplaar)

De brochure bevat een overzicht van de energiepremies en de leningen die in 2019 gelden als u energiebesparende maatregelen uitvoert: dakisolatie, muurisolatie, vloerisolatie, isolerende beglazing, zonneboiler, warmtepomp, totaalrenovatiebonus, collectieve renovatieprojecten ...


2. De verbeteringspremie voor werken aan uw woning


De Vlaamse verbeteringspremie voor specifieke verbeteringswerken aan de woning, of voor verbouwingswerken om overbewoning te verhelpen, is er voor u als:

 1. u werken uitvoert aan uw woning (dak, buitenschrijnwerk, elektriciteit, verwarming, sanitair, gevel, vochtbestrijding of uitbreidingswerkent)
 2. uw woning minstens 25 jaar oud is
 3. uw gezin in 2016 (referentiejaar voor aanvragen in 2019) een inkomen had van hoogstens 31 340 euro (+1630 euro per persoon ten laste). 

De verbeteringspremie in zijn huidige vorm aanvragen kan nog tot en met 31 mei 2019. In bijgaande toelichting is verduidelijkt waarom de verbeteringspremie opgaat in de overkoepelende renovatiepremie.

Een aanvraag voor de overkoepelende renovatiepremie is mogelijk vanaf 1 februari 2019.


Meer info over de verbeteringspremie volg de link

3. Totaalrenovatiebonus van de netbeheerder (BENO-pass)


Wie investeert in 3 of meer energiebesparende maatregelen, kan in aanmerking komen voor de totaalrenovatiebonus.

Als u minstens 3 premies van de netbeheerder aanvraagt (of minstens 2 premies combineert met een ventilatiesysteem) binnen een periode van 5 jaar én aan alle voorwaarden voldoet, dan krijgt u bovenop die premies van de netbeheerder nog een bonus. Hoe meer energiebesparende maatregelen u combineert, hoe hoger de bonus zal zijn.PROCEDURE

De toekenning van de totaalrenovatiebonus gebeurt automatisch. Zodra netbeheerder Fluvius vaststelt dat er voor een woning of appartement drie investeringen werden uitgevoerd die in aanmerking kunnen komen voor de totaalrenovatiebonus, zal Fluvius u contacteren met de melding dat u een totaalrenovatiebonus krijgt.

In geval van investeringen in gemeenschappelijke delen van een woongebouw, krijgt de eigenaar van het betrokken appartement de totaalrenovatiebonus (dus niet de syndicus of de vereniging van mede-eigenaren). Bij elke premieaanvraag voor een specifieke investering zal gevraagd worden of deze al dan niet betrekking heeft op meerdere wooneenheden. Zo weet de netbeheerder welke appartementen ook gemeenschappelijke investeringen hebben gedaan.


BEDRAG

De bonussen worden in schijven uitbetaald, te beginnen vanaf de derde investering. De bonus wordt telkens begrensd zodat de som van de uitbetaalde premiebedragen en de uitbetaalde totaalrenovatiebonussen nooit meer bedraagt dan de som van de betaalde factuurbedragen van de uitgevoerde investeringen.


Eengezinswoningen

Totaalrenovatiebonus voor 3 investeringen: 1.250 euro
Totaalrenovatiebonus voor 4 investeringen: 1.750 euro
Totaalrenovatiebonus voor 5 investeringen: 2.750 euro (+ bewijs EPC dat de woning voldoet voor de eerste 5 investeringen)
Totaalrenovatiebonus voor 6 investeringen: 3.750 euro
Totaalrenovatiebonus voor 7 investeringen: 4.750 euro


Appartementen

Totaalrenovatiebonus voor 3 investeringen: 625 euro
Totaalrenovatiebonus voor 4 investeringen: 875 euro
Totaalrenovatiebonus voor 5 investeringen: 1.375 euro (+ bewijs EPC dat de woning voldoet voor de eerste 5 investeringen)
Totaalrenovatiebonus voor 6 investeringen: 1.875 euro
Totaalrenovatiebonus voor 7 investeringen: 2.375 euro


Beschermde afnemers

Beschermde afnemers zijn personen die recht hebben op de sociale maximumprijzen voor elektriciteit en aardgas. Voor beschermde afnemers wordt de bonus met 50% verhoogd.


Meer weten over de totaalrenovatiebonus : Volg de link

4. Verluchtingsroosters

De volledige of gedeeltelijke vernieuwing van het buitenschrijnwerk: vervanging en/of plaatsing van ramen en buitendeuren (opgelet: niet enkel vervanging van de beglazing). De beglazing van ramen (en eventueel deuren) moet worden vervangen door isolerende hoogrendementsbeglazing met een Ug-waarde van maximaal 1,1 W/m²K.

Samen met deze werken komt ook de plaatsing van rolluiken en de afwerking langs binnen- en buitenkant in aanmerking.

Voor schrijnwerk geplaatst vanaf 1 juli 2016 (plaatsingsdatum factuur) gelden de ventilatievoorwaardenuit het Energiebesluit van 19/11/2010 (pdf)(PDF bestand opent in nieuw venster). Dat betekent dat de toevoer van verse lucht in de droge lokalen (alle lokalen behalve keuken, badkamer en wc) moet worden gegarandeerd door ventilatieroosters in de ramen of door een ventilatiesysteem in de woning van het type B of D. Een apart ventilatiesysteem komt niet in aanmerking voor de renovatiepremie.

Verbouwen - Premiezoeker

Meer over Verbouwen

Indien u reeds verbouwd heeft met ASSEA bvba ,

 

Hier kan u een ingevulde dokumenten terug vinden , u hoeft alleen nog zelf uw gegevens in te vullen en op te sturen.

 

Dit dokument mag alleen gebruikt worden door klanten van ASSEA bvba, anderen die geen klant zijn en die deze papieren gebruikt zijn strafbaar, dit is een wettelijk dokument en is alleen gebruikbaar voor de ASSEA bvba klanten !

Welke premies kunnen interesant zijn voor u tijdens een vebouwing,